Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban 2 - Mường Tùng, Mường Chà, Điện Biên

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

Ngày ban hành:
05/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 37/2020/TT/-BGDĐT ngày 05/10/2020. Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ngày ban hành:
05/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày hiệu lực:
03/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày hiệu lực:
03/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực