Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban 2 - Mường Tùng, Mường Chà, Điện Biên
 • Lò Mai Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   maithaomnnamhe@gmail.com
 • Phạm Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân, chuyên ngành GDMN
  • Điện thoại:
   1694026195
  • Email:
   phamthitham198@gmail.com
 • Vũ Thị Mây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   mayvt.thcsmuongtung.muongcha@dienbien.edu.vn